Skip to main content

Wholism Project

We leven in een heel bijzondere tijd. De overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Dit is het zeldzame moment dat zeven verschillende tijdscycli tegelijkertijd eindigen en opnieuw beginnen. De meest bekende overgang is die van het Vissentijdperk naar het Aquarius tijdperk, maar er eindigen in deze periode nog 6 andere tijdscycli. Het gebeurt slechts één keer in de 300.000 jaar dat er zeven tijdscycli tegelijkertijd eindigen en opnieuw beginnen. We bevinden ons aan het einde van de 300.000 jarige kosmische nacht en aan het begin van de kosmische dag. 

Het doel van de kosmische nacht was dat wij als mensen onze trilling zo moesten verlagen dat wij ons helemaal konden verbinden met de materie, en een fysiek lichaam konden krijgen. Om deze weg van verdichting te kunnen gaan, waren er allerlei trilling verlagende blokkades in ons ingebouwd. Ook al het leed dat we elkaar hebben aangedaan tijdens oorlogen, ruzies, door oneerlijkheid en in onze onderlinge relaties heeft ons geholpen ons trillingsgetal te verlagen, waardoor we ons steeds meer met de materie konden verbinden. Het uiteindelijke doel van onze verbinding met de materie is het dieper bezielen van de materie om deze zo naar een hoger plan te kunnen gaan brengen. Het is in de kosmische dag daarom de bedoeling dat we ons vanuit onze verbondenheid met de materie weer gaan verbinden met het Goddelijke. 

Het Wholism Project is erop gericht de overgang naar de nieuwe tijd, de kosmische dag, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn een groot aantal behandelingen, Verbindingen en andere ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkeld die je enorm kunnen helpen met jouw ontwikkeling. In deze tijd, het begin van de kosmische dag, is er veel meer mogelijk dan daarvoor. We hebben veel blokkades niet meer nodig en deze mogen dan ook nu echt oplossen. 

Behandelingen helpen het onverwerkte verleden te verwerken en lossen blokkades op tot op het diepste niveau. Hierdoor kun je vollediger in het nu komen. Tot nu toe zijn de behandelingen van het Wholism Project de enige behandelingen die blokkades op deze diepere niveaus kunnen oplossen. 

Verbindingen zorgen ervoor dat er een ideale omgeving bestaat om je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zo zijn er bijvoorbeeld Neutralisatie Verbindingen die alle omgevingsstralen neutraliseren zodat je er niet meer door verzwakt wordt. Hierdoor krijg je onder andere meer ruimte en energie. 

Vanaf augustus 2018 worden de meeste ontwikkelingsmogelijkheden waaronder de behandelingen en Verbindingen in de vorm van Trajecten gegeven. De ontwikkelingsmogelijkheden worden als het ware in de vorm van bouwsteentjes in jouw systeem verweven, precies datgene waar jij in jouw ontwikkeling op dit moment het meeste behoefte aan hebt. Een klein deel van de ontwikkelingsmogelijkheden zijn apart aan te vragen.

Sinds maart 2012 ben ik Wholistic Partner van het Wholism Project. Mocht je interesse hebben in een ontwikkelingsmogelijkheid van het Wholism Project dan kan ik je daarin vrijblijvend en kosteloos adviseren. Alle behandelingen die ik geef zijn in lijn met de kosmische dag en daarom goed te combineren met de ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project.

Meer informatie over het Wholism Project vind je hier.
Meer informatie over de kosmische dag vind je hier.